Draw And Build Your Dream  

Trang chủ / Tuyển dụng

2022-05-16 09:34:48
* Mô tả công việc: - Triển khai và giám sát công việc hiện trường - Nghiệm thu công việc thi công - Kiểm soát an toàn khu vực thi công - Giải quyết công việc phát sinh trên công trình - ... Xem thêm

2022-06-27 09:03:33
* Mô tả công việc: Lên kế hoạch, tổ chức và quản lý thi công các hệ thống M&E theo ngân sách và thời gian quy định; Triển khai thi công cho Nhà thầu phụ, đội thi công theo bản vẽ và tiến độ ... Xem thêm

Copyright © 2016 tinphong.vn - Design by vietseo.com

Call Zalo Viber Facebook