DRAW AND BUILD YOUR DREAM  

Trang chủKEYWORD_1Nhà Công Nghiệp

Nhà máy sợi HuaFu - Long An

Theo khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thực hiện
Năm: 2014
Chi tiết dự án
Chủ đầu tư: Huafu Viet Nam
Phạm vi công việc: Thi công phần thô
Địa điểm: Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, Long An
Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2014 – Tháng 11/2014
Dự án liên quan

Copyright © 2016 tinphong.vn - Design by vietseo.com