DRAW AND BUILD YOUR DREAM  

Trang chủKEYWORD_1Nhà Công Nghiệp

Nhà Máy UniBen - Hưng Yên

Theo khu vực: Miền bắc
Tiến độ: Đã thực hiện
Năm: 2015
Chi tiết dự án
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Uniben
Thầu chính: Unicons
Địa điểm: Đường E1, Khu công nghiệp Phố Nối A, H.Văn Lâm, Hưng Yên
Gói thầu: Phần thô
Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2014 – Tháng 3/2015
Dự án liên quan

Copyright © 2016 tinphong.vn - Design by vietseo.com