DRAW AND BUILD YOUR DREAM  

Trang chủKEYWORD_1Nhà Công Nghiệp

Nhà máy Regina Miracle - Hải Phòng

Theo khu vực: Miền bắc
Tiến độ: Đã thực hiện
Năm: 2016
Chi tiết dự án
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam
Thầu chính: Unicons
Địa điểm: Khu công Nghiệp Vship Hải Phòng
Gói thầu: Kết Cấu
Thời gian hoàn thành: 9/2014-1/2016
Dự án liên quan

Copyright © 2016 tinphong.vn - Design by vietseo.com